מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

section-bottom

חבר הנאמנים

יו"ר חבר הנאמנים​

לויד גולדמן, ארה"ב​

 

יו"ר אמריטוס

​רוי ג' צוקרברג, ארה"ב

 

סגני יושב ראש

סטפן ברסלאואר , ארה"ב

סר רונלד כהן, בריטניה

​​אלן מרקוס, ארה"ב

קרול סאל, ארה"ב

סוזן זלוטובסקי, בריטניה

 

יו"ר הוועד המנהל

ירום אריאב, ישראל

 

לרשימה המלאה של חברי חבר הנאמנים >>

לאתר מושב חבר הנאמנים >>