מה תרצו לחפש?

מה תרצו לחפש?

אימות תואר עבור בוגרות ובוגרי האוניברסיטה

התהליך מיועד למוסדות או מעסיקים המעוניינים לאמת את התואר של בוגרות ובוגרי האוניברסיטה.

לאימות תעודות תואר ראשון, תואר שני, תעודת הוראה ותעודת M.D. (רפואה)

תהליך אימות תעודות אלו מטופל במנהל תלמידים.

יש לפנות אל גב' מאיה לביא, במייל: lavima@bgu.ac.il

מוסדות ומעסיקים הפונים לקבלת אימות

יש לשלוח את המסמכים הבאים:

  • טופס ויתור סודיות החתום בכתב-ידם של המועמדת או המועמד, שנותנים את אישורם לקבל מהאוניברסיטה פרטים אודותיהם: שם ורמת התואר, תאריך זכאות, שנת טקס. 
  • צילום של הדיפלומה של המועמד או המועמדת
  • צילום של תעודת הזהות או הדרכון של המועמד או המועמדת

במנהל תלמידים יאמתו את הבקשה וישלחו אל המוסד או המעסיק המבקשים את האימות. 

בוגרות ובוגרי האוניברסיטה הפונים לקבלת אימות

יש להפיק את האישורים וגליונות הציונים המבוקשים לאימות, באמצעות מערכת הזמנת אישורים בתשלום.

במקרה שהבקשה היא במסגרת הליך הגירה, יש לפתוח חשבון באתר: https://www.wes.org/

לאחר קבלת מספר "רפרנס", יש לשלוח במייל את המספר, בצירוף גיליונות הציונים והאישורים המבוקשים לאימות. 

במנהל תלמידים יאמתו את הבקשה וישלחו ישירות לאתר WES את הקובץ המאומת, בצירוף שם מלא ותעודת הזהות של המבקשת או המבקש.

בכל מקרה אחר ובשאלות נוספות, ניתן לפנות לגב' מאיה לביא במנהל תלמידים.

לאימות תואר שלישי (Ph.D)

תהליך אימות תעודות תואר שלישי (דוקטורט) מטופל בבית-הספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים. 

יש לפנות אל גב' מיכל רוקני, הממונה על המנהל, במייל: mrokni@bgu.ac.il